Ще преобладава понижение на речните нива

07.07.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) днес на места, главно в Източна България и планинските райони ще превали и прегърми с количества до 8-10 л/кв.м. В петък и събота ще е без валежи.

През денонощието от 8 ч. на 5 до 8 ч. на 6 юли водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения, вследствие на оттичане са регистрирани в Дунавския басейн, в долните течения на реките Янтра и Русенски Лом. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на: р. Марица при Пловдив и Първомай и притока й р. Тополница при с. Поибрене (Източнобеломорски басейн); р. Струма – долното течение (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ в:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -36 см до +33 см;

Черноморски басейн: Регистрираните са понижения с до -8 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -30 см до +56 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните са колебания от -6 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 1-2 водните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  Водните количества на 7, 8 и 9 юли ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Водните количества ще са под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 7, 8 и 9 юли ще бъдат около и под средномногогодишната стойност. Очаква се тенденцията за понижение на водните нива в целия водосбор да се запази. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 7, 8, 9 и 10 юли ще бъдат около средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 речните нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.