Ще преобладава повишение на речните нива

30.01.2016г.

По прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН ( НИМХ – БАН) днес ще е без валежи. В неделя също няма да вали. В понеделник на отделни места в Северна България ще превали слабо. Количества до около 1-3 л/кв.м.

През денонощието (от 8 ч. на 28.01. до 8 ч. на 29.01.) нивата на повечето от наблюдаваните реки са се повишавали в резултат на снеготопенето. По-значителни повишения са регистрирани във водосборите на реките западно от реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра (Дунавски басейн) и Камчия (Черноморски басейн). Водните количества на реките в по-голяма част от страната са около праговете за високи.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -19 см до +132 см;

Черноморски басейн: Регистрираните колебания са от -1 см до + 71 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрираните изменения са от -10 см до +15 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива от -5 см до +8 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре водните нива на реките в басейна ще продължат да се повишават в резултат на снеготопене. От 1 февруари нивата на реките в целия водосбор ще започнат да спадат. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества за 30, 31 януари и 1 февруари ще бъдат около и над средната многогодишна стойност. В резултат на снеготопене до 31 януари ще има повишения на нивата на реките в средната и долната част на водосбора. От 1 февруари ще започне бавно спадане на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 30, 31 януари и 1 февруари ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. В резултат на снеготопене се очакват повишения на водните нива във водосбора до 31 януари и от 1 февруари речните нива ще започнат да спадат. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водното количество в долното течение на реката на 30, 31 януари и на 1 и 2 февруари ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес все още са възможни повишения в долната част на водосбора, вследствие снеготопене. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.