Ще преобладава повишение на речните нива

12.02.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ- БАН) днес до обяд ще има слаби превалявания - около 2-3 л/кв.м. След временно спиране, привечер и през нощта срещу събота в южните райони отново ще има слаби превалявания от дъжд - до около 5 л/кв.м, в югоизточните райони до 10 л/кв.м.

В събота също ще има превалявания до 1-5 л/кв.м, само на отделни места до 10 л/кв.м. През нощта срещу неделя и в неделя съвсем слаби превалявания ще има само на отделни места , количества - до 1-2 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч. на 10 до 8 ч. на 11февруари нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се повишавали. Повишения на нивата са отчетени при почти всички реки в Дунавския басейн, като по-значителни са в средното и долното течение на р. Искър и долното течение на р. Осъм. Незначителни повишения са отчетени на р. Тополница при с. Поибрене (Източнобеломорски басейн) и при долните течения на реките Струма и Места (Западнобеломорски басейн). Регистрирани са значителни повишения на реките Луда Камчия и Факийска (Черноморски басейн). Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води. Около прага за средни води са долното и средното течение на река Марица. Около прага за ниски води са горното течение на река Марица и някои южночерноморски реки.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -14 см до +54 см;

Черноморски басейн: Регистрираните колебания са от -1 см до +208 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрираните изменения са от -10 см до +26 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива от -3 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре в резултат на прогнозирани валежи от дъжд се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия басейн. На 14 февруари водните нива ще се понижават или ще се задържат в резултат на оттичане.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 12 февруари ще бъдат около и под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 12 и 13 февруари ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. Краткотрайни и незначителни повишения на нивата ще има на 12 февруари. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водното количество в долното течение на реката на 12, 13, 14 и 15  февруари ще бъде над средномногогодишната стойност. През следващите 3-4 дни са възможни краткотрайни повишения във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.