Ще преобладава повишение на речните нива в страната

25.11.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през деня на много места ще има превалявания от дъжд. Очакваните количества са от 5-10 л/кв.м, на места в Североизточна България до 20 л/кв.м. През нощта от югозапад валежите ще се усилят. В Западна България се очакват количества между 20 и 25 л/кв.м., на места в Рило-Родопската област и повече. В четвъртък чувствително ще отслабнат и временно ще спрат. Количествата ще са до 2-5 л/кв.м, на места в източните райони, където валежите ще спрат най-късно – до 15-20 л/кв.м. През следващото денонощие обаче отново ще завали, а по-късно през деня валежите ще се усилят. Количества ще са от около 5 до 15-25 л/кв.м, на отделни места и повече, само в североизточните райони валежите ще бъдат по-слаби, до 2-3 л/кв.м.  

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 23 до 8 ч. на 24 ноември) водните нива на реките в по-голямата част от Дунавския и Черноморския басейн, както и Родопските притоци на р. Марица и р. Арда в Източнобеломорския басейн се повишиха вследствие на валежите. В горното течение на реките Места и Струма и техните притоци (Западнобеломорския басейн) нивата се понижиха или се задържаха, а в средното и долно течение на основните реки, се повишиха. Вследствие на валежите през изминалото денонощие по-значителни повишения са отчетени на р. Огоста при Бутан - 30 см, р. Искър при Нови Искър - 48 см, и в поречието Струма – при Кресна - 35 см, при Марино поле 20 см. Протичащите водни количества в по-голямата част от страната са около праговете за ниски и средни води. Водните количества в долното течение на р. Огоста (Дунавски басейн), р. Сазлийка при Гълъбово (Източнобеломорски басейн) както и в горното и средно течение на поречие Струма, са около прага за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на водните нива от + 48 см до - 10 см

Черноморски басейн: водните нива са се повишили с до 10 см

Източнобеломорски басейн: изменения от + 35 до - 30 см

Западнобеломорски басейн: колебания в рамките на - 8 до + 35 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:

Дунавския басейн днес и през следващите 1-2 дни, в резултат от прогнозираните валежи се очаква краткотрайни повишения на нивата на реките в целия Дунавски басейн. По-значителни повишения се очакват във водосборите на реките Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм и Добруджанските реки в периода 26-27 ноември. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 25, 26. и 27.11. ще бъдат около и над средната многогодишна стойност. Днес и утре по-значително ще бъде покачването на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“, реките Владайска, Банкенска, Блато, Искрецка и в долното течение на основната река, след вливането на р. Искрецка. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 25, 26 и 27.11., че количествата ще бъдат около и над средно многогодишната стойност, но под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 25, 26, 27 и 28.11 количеството ще бъде над средно многогодишната стойност. По-значително повишение се очаква на 27 срещу 28 в горните части на водосбора, а на 28 и 29 ноември – и в долните части. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.