Ще преобладава задържане или понижение на речните нива

18.05.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология  (НИМХ – БАН) днес главно в Рило-Родопската област и крайните североизточни райони ще превали дъжд. Количествата ще са от 1-5  л/кв.м., на отделни места в Родопите до 10л/кв.м. В четвъртък вероятността за валежи е по-малка, но не са изключени изолирани краткотрайни валежи, главно в планинските райони. В петък на места, повече в Западна България ще превали и прегърми, количества от 1-2 до 10-12 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч. на 16 до 8 ч. на 17 май водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Повишения са отчетени във водосборите на реките от Черноморския басейн, в долното течение на р. Марица и притоците й, както и във водосбора на р. Арда. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на р. Голяма река при гр. Стражица (Дунавски басейн), р. Върбица при сп. Джебел и р. Марица при гр. Белово (Източнобеломорски басейн). Около прага за ниски води водното количество на р. Черни Вит при с. Черни Вит.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: колебания от - 26 см до + 8 см
Черноморски басейн: колебанията са от - 3 см до + 32 см
Източнобеломорски басейн: колебания от - 40 см до + 36 см
Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 6 см до + 3 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в
Дунавския басейн днес и през следващите 1-2 дни нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки в басейна ще се понижават. Днес се очакват повишения в следствие на оттичане са възможни в долните течения на реките разположени западно от р. Искър и долното течение на водосбора на р. Янтра. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни водните нива във водосбора на р. Искър ще се понижават. Водните нива в средното и долно течение на основната река ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 18, 19 и 20 май, че водните нива ще бъдат над средно многогодишната стойност. От днес нивата в целия водосбор ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 18, 19, 20 и 21 май ще бъде над средно многогодишната стойност. Нивата в целия басейн ще се понижават. Тази тенденция ще се запази през следващите 2-3 дни. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.