Ще преобладават краткотрайни повишения на речните нива

02.06.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология днес след обяд на много места в Централна и Източна България ще има валежи, гръмотевици и временно усилване на вятъра. Сумарните количества ще са 10 – 20 л/кв.м. В отделни райони валежите ще са интензивни със сумарни количества до 25 – 27 л/кв.м. Ще има градушки! В петък и събота интензивни валежи ще има на повече места в страната. Количества на валежите за един ден  ще са между 5 и 15 л/кв.м, на отделни места около и над 20 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч. на 31 май до 8 ч. на 1 юни водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали непроменени. Повишения са регистрирани на отделни наблюдателни пунктове в Дунавсики и Черноморски басейни, в резултат на валежи. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на р. Черни Вит при с. Черни Вит, р. Голяма река при с. Стражица (Дунавски басейн), р. Айтоска при гр. Камено, р. Факийска при с. Зидарово (Черноморски басейн), средното и долно течение на р. Марица и родопските й притоци, р. Арда (Източнобеломорски басейн), р. Струма (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 85 см до + 105 см

Черноморски басейн: колебания от - 4 см до + 34 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 13 см до + 79 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 8 см до + 5 см 

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн в резултат на прогнозирани валежи днес се очаква краткотрайно ще се повишат водните нива във водосборите на реките Тимок, Войнишка, Арчар, Лом, Цибрица, Огоста – в горното й течение, Скът, Искър – в долното й течение и добруджанските реки. Утре, в резултат на прогнозирани валежи, се очакват краткотрайни повишения на водните нива в горните течения на р. Янтра – по основната река над Велико Търново и на притоците й Росица и Лефеджа, както и по добруджанските реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 2, 3 и 4 юни ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и утре ще има незначителни повишения на водните нива на реките във водосборите на р. Владайска, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър. Утре ще има повишение на водното ниво в средното и долното течение на основната река Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 2, 3 и 4 юни, че водните количества ще бъдат над средномногогодишната стойност. Днес ще има краткотрайни повишениия на речните нива в целия водосбор на р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на основната река на 2, 3, 4 и 5 юни ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни във водосбора са възможни краткотрайни повишения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Особено внимание за интензивни валежи в областите Враца, Ловеч и Плевен!

Подробна информация за страната можете да намерите тук.