Ще преобладават плавни понижения на речните нива

07.12.2015г.

Днес, във вторник и сряда няма да вали. През изминалото денонощие (от 8:00 часа на 5.12. до 8:00 часа на 6.12.) водните нива на почти всички наблюдавани реки в страната са продължили да се понижават. Протичащите водни количества в по-голяма част от страната са около праговете за средни води. Водните количества на реките Янтра (основно течение), Черни Лом (долно течение) - (Дунавски басейн), Провадийска (долно течение) - (Черноморски басейн), Тунджа и Марица (долни течения) - (Източнобеломорски басейн), Места (долно течение) и Струма (средно течение) - (Западнобеломорски басейн) са около праговете за високи води. Водното количество на реките Черни Вит и Стара река– (Дунавски басейн), и на черноморските реки Айтоска и Факийска са около праговете за ниски води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн - от -18 см до +5 см;

Черноморски басейн - нивата на реките не са се изменяли съществено.

Източнобеломорски басейн - от -8 см до +6 см;

Западнобеломорски басейн - от -7 см до +3 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни нивата на реките в по-голяма част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира количества на 7.12 около и под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 7, 8 и 9.12 около и под средномногогодишната стойност. Водните нива в целия водосбор ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира водно количество в долното течение на реката на 7, 8, 9 и 10.12 около средномногогодишната стойност. Нивата ще продължат да се понижават.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.