Ще преобладават повишения на речните нива

14.06.2016г.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) обяви за днес жълт код за гръмотевична дейност и дъжд в областите Бургас, Ямбол и Хасково. На места ще има интензивни валежи, придружени с гръмотевици и усилване на вятъра. Има условия и за градушки. Времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание, ако възнамерявате да вършите работа на открито. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск. Днес отново ще има валежи, значителни в югоизточните райони, където ще има условия и за градушка. Сумарните количества ще са от 5 – 10 л/кв.м, в югоизточните и планинските райони до 15 - 25 л/кв.м. В сряда са възможни изолирани краткотрайни валежи. Количествата ще са до 5 л/кв.м. В четвъртък ще е без валежи.

През денонощието от 8 ч. на 12 до 8 ч. на 13 юни водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без изменение. Повишения са регистрирани в Дунавски басейн, във водосборите на реките Искър, Осъм и Янтра. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества в реките Искър при с. Ореховица, Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн); Луда Камчия при с. Бероново, Айтоска при гр. Камено, Факийска при с. Зидарово (Черноморски басейн), Марица при Пловдив, Харманли и Свиленград и притоците й Чепеларска при с. Бачково и Харманлийска при. Харманли, Арда (Източнобеломорски басейн), Струма – в средното й течение (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 17 см до + 24 см

Черноморски басейн: колебания от - 4 см до + 16 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 30 см до + 52 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 5 см

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес се очакват краткотрайни повишения на водните нива, вследствие на валежи, като по-съществени ще бъдат във водосборите на реките Лом, Цибрица, Огоста, Искър – в средното и долното й течение, Вит – в горното и средното й течение, планинските части на водосбора на Осъм, Янтра – в горното и средното й течение. На 15 и 16 юни се очаква речните нива да започнат да се понижават, като вследствие на оттичане са възможни краткотрайни повишения в долните течения на наблюдаваните реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 14, 15 и 16 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ и реките Владайска, Банкенска, Лесновска, Блато, Батулийска, Малък Искър, Златна панега и Гостия. Днес и утре ще се повиши водното ниво в средното (след Нови Искър) и долното течение на основната река Искър. По-значително ще бъде повишението в долното и течение. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 14, 15 и 16 юни, че водните количества ще бъдат около средно многогодишната стойност. Днес водните нива във водосбора ще се повишават, вследствие на валежи, като по-значителни се очаква да бъдат повишенията на основната река над Габрово и притоците й Голяма река, Джулюница и Росица. От 15 юни нивата на реките във водосбора ще започнат плавно да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 14, 15, 16 и 17 юни ще бъде над средно многогодишната стойност. В периода 14-15 юни се очакват повишения в целия водосбор, като по-значителни е възможно да бъдат в сутрешните часове на 14 в горните части на водосбора, а от обедните часове на 14 и 15 юни в долните му части. От 16 юни водните нива във водосбора ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.