Ще преобладават слаби понижения или задържане на речните нива

04.11.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес, в четвъртък и петък ще е без валежи. През изминалото денонощие (от 8 ч. на 2 до 8 ч. на 3 ноември) водните нива на реките в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без промяна. Отчетени са повишения на отделни измервателни станции. Протичащите водни количества в по-голяма част от страната са около праговете за ниски и средни води. Водните количества в долното течение на р. Провадийска (Черноморския басейн), р. Тунджа и р. Марица – в средното и долното им течение (Източнобеломорски басейн), са около праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на водните нива от – 4 см до + 20 см

Черноморски басейн: колебанията на речните нива са изменяли в рамките + 2 до - 2 см

Източнобеломорски басейн: измененията на речните нива са от + 5 до - 14 см

Западнобеломорски басейн: колебания на речните нива в рамките на ± 4 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни се очаква водните нива на наблюдаваните реки да продължат плавно да се понижават или да останат без съществена промяна. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 4, 5 и 6.11 ще са около и под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 4, 5 и 6.11 ще бъдат около и под средномногогодишната стойност и ще са под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 4, 5, 6 и 7.11 водното количество ще бъде под средно многогодишната стойност. Нивата ще останат без съществена промяна.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.