Ще преобладават слаби понижения на речните нива

20.10.2016г.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) днес до обяд ще има превалявания в крайните източни райони на страната. Количествата на валежите ще са 1-3л/кв.м, а на места около южното крайбрежие и Странджа - до 7-12 л/кв.м. В петък на отделни места в Западна, а в събота и в Северна България ще превали с количества до 5 л/кв.м.

През денонощието от 8.00 ч. на 18 октомври до 8.00 ч. на 19 октомври в по-голямата част от страната водните нива са останали без съществени изменения. Незначителни повишения в резултат на оттичане са отчетени във водосборите на реките Русенски Лом (Дунавски басейн) и Марица (Източнобеломорски басейн). Повишения в следствие на валежи са регистрирани в горното течение на р. Струма (Западнобеломорски басейн). По-съществено е повишението от +76 см на р. Марица при гр. Белово, което е в резултат на работа на хидротехническо съоръжение.

Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -14 см до +19 см;

Черноморски басейн: Регистрираните колебания са от -2 до +5 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -31 см до +55 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -8 см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без изменения. Незначителни повишения са възможни на 22 октомври - главно в планинските части на водосборите от басейна.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 20 и 21 октомври ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес отново ще има краткотрайно, незначително повишение на речните нива. Утре ще има покачване на водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 20, 21 и 22 октомври ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора на р. Янтра ще продължат да се понижават, като след 21 октомври се очаква да се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 20, 21 и 22 октомври ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни, водните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.