Ще преобладават слаби понижения на речните нива

05.12.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес валежи не се очакват. Във вторник и сряда също ще е без валежи.

През последното денонощие водните нива на реките са се понижавали или са се задържали без изменение. Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 12 см до + 11 см

Черноморски басейн: Регистрирано е повишение с + 5 см на р. Врана при с. Надарево. Водните нива на останалите наблюдавани реки в басейна са останали непроменени

Източнобеломорски басейн: колебания от – 15 см до + 7 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 10 см до + 4 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 5, 6 и 7 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 5, 6 и 7 декември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни водните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 5, 6, 7 и 8 декември водните нива ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната  можете да намерите тук.