Ще преобладават слаби понижения на речните нива

09.12.2015г.

Днес ще е без валежи. В четвъртък и петък само на отделни места, главно в Източна България ще превали слаб дъжд, по старопланинското било и в Предбалкана - слаб сняг. Количества: 1-3 л/кв.м. През изминалото денонощие (от 8:00 часа на 7.12. до 8:00 часа на 8.12.) водните нива на почти всички наблюдавани реки в страната са продължили да се понижават. Протичащите водни количества в по-голямата част от страната са около праговете за средни води. Водните количества на реките Огоста (долно течение) и Янтра (основно течение) - (Дунавски басейн), Провадийска (долно течение) - (Черноморски басейн), Марица (долно течение) - (Източнобеломорски басейн), Струма (горно течение)- (Западнобеломорски басейн) са около праговете за високи води. Водното количество на реките Осъм (горно течение) и Стара река – (Дунавски басейн), на черноморските реки Провадийска (горно течение), Айтоска и Факийска, на Марица (горно и средно течение) - (Източнобеломорски басейн) са около праговете за ниски води. Около праговете за екстремно ниски води е водното количество на река Черни Вит (Дунавски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн - от -9 см до +18 см;

Черноморски басейн - Нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн - от -10 см до +10 см;

Западнобеломорски басейн - от -4 см до +4 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

В Дунавския басейн днес и през следващите 1-2 дни речните нива в по-голямата част от басейна ще останат без съществени изменения. Краткотрайни и незначителни повишения, в резултат на прогнозирани валежи от дъжд и сняг, са възможни в горните течения на реките Осъм, Янтра и Русенски Лом.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 9, 10 и 11.12 около и под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 9, 10 и 11.12 около и под средномногогодишната стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира водно количество в долното течение на реката на 9, 10, 11 и 12.12 около средномногогодишната стойност. Нивата ще останат без съществена промяна.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.