Ще продължи понижението или задържането на речните нива

20.10.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) от обяд днес над Северозападна България ще превали. Количествата ще са между 5 и 10л/кв.м., на места до 15л/кв.м. През нощта срещу сряда на места и в останалата част от страната ще завали дъжд. В сряда преваляванията ще продължат. Количества на валежите ще са между 10 и 20 л/кв.м. След временно спиране на валежите през деня в четвъртък, привечер от югозапад отново ще започнат превалявания, по-съществени и на повече места в южните райони от страната. Количества на валежите – предимно между 5 и 15 л/кв.м., на места в Рило–Родопската област и повече – около 30-35 л/кв.м.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 18 до 8 ч. на 19 октомври) нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществена промяна. Повишения с до + 13 см са регистрирани във водосбора на р. Марица (Източнобеломорски басейн). Водните количества на повечето реки в страната са около и под праговете за средни води. В горните течения на реките Искър, Осъм и Росица (Дунавски басейн), Провадийска и Факийска (Черноморски басейн), Марица и Арда ( Източнобеломорски басейн) и Струма (Западнобеломорси басейн), водните количества са около праговете за ниски води. Водното ниво на р. Вит в горното течение е около праговете за екстремно ниски води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на водните нива от - 12 см до + 20 см

Черноморски басейн: понижения с до - 1 см

Източнобеломорски басейн: изменения от - 11 см до + 13 см

Западнобеломорски басейн: изменения от - 6 с до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:

Дунавския басейн днес и утре са възможни повишения на водните нива в следствие на прогнозираните валежи на реките: Тимок, Видбол, Арчар, Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. На 22.10 се очаква водните нива във водосбора да се понижават. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 20, 21 и 22.10 ще са около и под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 20, 21 и 22.10 водните количества ще са около и под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 20, 21, 22 и 23.10 количествата ще са около и под средно многогодишната стойност. Днес нивата ще продължат плавно да се понижават. На 21.10 се очакват незначителни повишения в горните части на водосбора, а на 22.10 – в долните части.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.