Ще продължи повишението на речните нива

10.10.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес валежите ще се активизират. Очакваните количества са 5-15 л/кв.м, на места в Западна България – до 20-30 л/кв.м. Валежите от дъжд ще продължат и в неделя. Очакват се нови количества: в Западна и Северна България те ще са 15-30 л/кв.м, на места до 40-50 л/кв.м, а в Горнотракийската низина 5-15 л/кв.м. В понеделник се очаква тенденцията е към отслабване и постепенно спиране на валежите към края на денонощието, но на места в Северна България и в източните райони все още ще има значителни количества – до около 30 л/кв.м.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 8 до 8 ч. на 9 октомври) нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се повишавали или са останали без съществено изменение. В по-голямата част от страната водните нивата са около праговете за средни води. Изключение правят реките Огоста, Искър, Провадийска, Места и Пиринска Бистрица, където в долните им течения водните нива са около праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните от НИМХ реки са:

Дунавски басейн: колебания на водните нива от + 11 см до – 20 см

Черноморски басейн: изменения от + 1 см до - 10 см

Източнобеломорски басейн: изменения от + 26 см на до -6 см

Западнобеломорски басейн: Водните нива са се изменяли в границите на + 30 см до - 2 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:

Дунавския басейн днес не се очакват съществени промени в нивата на реките. На 11 и 12 октомври в резултат на прогнозирани валежи, се очаква повишение на нивата на реките западно от река Огоста (Тимок, Тополовец, Витбол, Арчар, Лом), Огоста – в горното й течение, р. Искър, в горното течение на реките Осъм, Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 10, 11 и 12 октомври ще са около и над средната многогодишна стойност. Покачването на нивата в горните и средните течения ще продължи. По-значително ще се покачат водните нива на реките във водосборите: над яз. „Панчарево“, реките Банкенска, Лесновска, Блато, Искрецка. Утре ще се покачват нивата във водосборите на реките: Владайска, Лесновска, Батулийска, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. Водните количества ще са под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 10, 11 и 12 октомври ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. Днес не се очакват съществени изменения на водните нива. В резултат на прогнозирани валежи утре и в понеделник се очакват повишения на водните нива в горното и средното течение на реката. По-съществени повишения се очакват по притоците на Янтра Росица и Видима. Водните количества ще са под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 10, 11, 12 и 13 октомври ще бъде около и над средно многогодишната стойност. През следващите 3-4 дни са възможни повишения в целия водосбор на реката, по-значителни ще бъдат на 12 и 13, като през първия ден ще са в горните части, а през втория и в долните. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.