Сигнал за нарушение от МВЕЦ "Луна" провериха експерти от РИОСВ – Враца и БДДР – Плевен

23.09.2016г.

Експерти от  РИОСВ – Враца и БДДР – Плевен извършиха днес проверка по сигнал от кмета на с. Ботуня във връзка с МВЕЦ „Луна”, собственост на „Ботуня Енерджи” АД.

Сигналът е за затворен и в последствие отворен дънен савак на водохващането, от което е причинено замътняване на реката след централата.

При проверката се констатира, че дънният савак е отворен и е осигурена нормална проводимост на цялото водно количество на рeка Ботуня през савака.

От БДДР – Плевен е поставена пломба на савака в отворено положение зa осигуряване непрекъснатост на реката.

Централата в момента не работи. Извършва се почистване на наносните отложения.

Извършена е проверка и на разположената над МВЕЦ „Луна” централа – МВЕЦ „Ботуня”, собственост на „Хидроенерджи Констръкшън” ЕООД. Не са констатирани нарушения.