Слаби понижения или задържане на речните нива

10.12.2015г.

 

Днес на отделни места в Източна България ще превали слаб дъжд, В Лудогорието и Предбалкана ще превали слаб сняг. Незначителни количества – до 3 л/кв.м. В петък само на отделни места, главно по старопланинското било, в Предбалкана и в североизточните райони ще превали слаб сняг. Количества : 1-3 л/кв.м.

През изминалото денонощие (от 8 часа на 8.12. до 8 часа на 9.12.) водните нива на почти всички наблюдавани реки са продължили да се понижават. Протичащите водни количества в по-голямата част от страната са около праговете за средни води. Водните количества на реките Огоста (долното  течение) и Янтра (основното течение) - (Дунавски басейн), Провадийска (долното течение) - (Черноморски басейн), Марица (долното течение) - (Източнобеломорски басейн), Соволянска Бистрица - (Западнобеломорски басейн) са около праговете за високи води. Водното количество на реките Осъм (горното течение) и Стара река – (Дунавски басейн), на черноморските реки Провадийска (горното течение), Айтоска и Факийска, на Марица (горното и средно течение) - (Източнобеломорски басейн) са около праговете за ниски води. Около праговете за екстремно ниски води е водното количество на река Черни Вит (Дунавски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -8 см до +6 см;

Черноморски басейн: Нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -9 см до +15 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -4 см до +4 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 1-2 дни, речните нива в по-голямата част от басейна ще останат без съществени изменения. Краткотрайни и незначителни повишения, в резултат на прогнозирани валежи от дъжд и сняг, са възможни в горните течения на реките Осъм, Янтра и Русенски Лом.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира: водните количества на 10, 11 и 12 декември ще бъдат под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира: водните количества за 10, 11 и 12 декември ще бъдат около и под средно многогодишната стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира: водното  количество в долното течение на реката на 10, 11, 12 и 13.12 ще бъде около средно многогодишната стойност. Нивата ще останат без съществена промяна.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.