Слабо повишение на речните нива

30.08.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН)  през изминалото денонощие нивата на почти всички наблюдавани реки  са се повишили незначително. Вследствие на валежи и работа хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени колебания (от -15 см до +26 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Огоста, Искър и Марица. Наблюдаваните реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +26 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са повишения с до +15 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +15 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +7 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн:  Днес нивата ще се понижават . Незначителни повишения се очакват в долните течения на реките в резултат на оттичане до 31 август . На 1 и 2 септември речните нива ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 31август и на 1 и 2 септември  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества на 31 август и на 1 и 2 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни нива на реките ще се задържат без изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водните количества в долното течение на реката от 31август до 3 септември  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения.  До 31 август са възможни незначителни повишения във водосбора на р. Бели Лом  след сливането му с р. Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.