Слабо повишение на речните нива прогнозира НИМХ – БАН

10.03.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива в по-голямата част от наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Само в долните течения на главните реки са отчетени повишения, следствие на оттичане. По- значителни повишения са отчетени само във водосборите на р. Марица  (Източнобеломорски басейн), следствие на оттичане и работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около праговете за високи и средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 22 см до + 27 см

Черноморски басейн: изменения от – 8 см до + 1 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 64 см до + 40 см

Западнобеломорски басейн: колебания от  – 10 см до + 9 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в

Дунавския басейн речните нива днес ще се повишават, следствие на валежи от дъжд.  На 11 и 12 март повишения се очакват само в реките западно от р. Искър (Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом, Цибрица и Огоста), следствие на валежи от дъжд и в долните течение на главните реки от целия водосбор, следствие на оттичане. На 13 март  повишения се очакват само във водосборите на р. Русенски Лом и добруджанските реки, следствие на валежи от дъжд. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 11, 12 и 13 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес ще има краткотрайно покачване на водните нивата на всички реки във водосбора. По-значително ще бъде покачването на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“, реките Владайска, Блато, Батулийска, Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. На 11, 12 и 13 март ще се покачи водното ниво на основната река в средното и долното й течение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 11, 12 и 13 март, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Утре водните нива в целия водосбор ще се повишават. От неделя в горните и средни части от водосбора ще започнат понижения, а в долното течение на главната река все още нивата ще се повишават, следствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката водните количества на 11, 12, 13 и 14 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще се повишават, днес главно в горните части на водосбора, от  утре и в долните. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.