Слабо повишение на реките в Дунавския район от падналите валежи

02.10.2013г.

Наблюдава се слабо повишение на нивата на реките в Дунавски район. Повишението е в следствие на падналите през последните няколко дни валежи. Това показва справка за състоянието на водните обекти на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР) за периода 20 – 30 септември, изготвена от експерти от Дирекция „Контрол“. Данните се отнасят за поречията Вит, Осъм, Искър, Огоста и западно от Огоста, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки.

Към момента нивата на реките в Дунавски район не създават опасност от наводнения. До 1 октомври в БДУВДР - Плевен няма постъпили сигнали, свързани с повишеното ниво на реките.

Разположените на територията на Дирекцията язовири притежават свободен воден обем за поемане на допълнителен приток към водохранилищата си.

Заради обилните валежи, Министерство на околната среда и водите приведе в повишено внимание Оперативното звено за предотвратяване на опасности от вредното въздействие на водите.