След валежите са възможни краткотрайни повишения на речните нива и временни поройни наводнения

02.08.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН)  е направен на базана на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са се повишили в резултат на валежи и оттичане. По-значителни изменения са регистрирани във водосборите на р. Искър (от - 29 см до + 37 см), р. Вит ( до + 36 см), р. Осъм (до - 85 см) в средното и горно течение и с до (+ 55 см) в долното течение, по р. Янтра (от - 119 см до + 113 см). В останалата част от басейна водните нива са с регистрирани изменения от - 17 см до + 13 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: в резултат на валежи днес ще има краткотрайни повишения на речните нива. В следобедните часове по-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките в горните течения на Огоста и Вит и в горното и средното течение на р. Искър (Черни Искър, Бели Искър, Лесновска, Искрецка, Батулийска, Малък Искър). В останалата част от басейна речните нива ще се понижават. През следващите 3 дни речните нива в целия басейн ще се понижават, като до 4 ще има повишения, в резултат на оттичане в долните течения на основните реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че       водните количества на 3, 4 и 5 август ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. В следобедните часове днес ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. По-значителни ще са повишенията на водните нива на реките във водосборите над яз. „Искър“ (Черни Искър, Бели Искър), реките Владайска, Лесновска,  Банкенска, Батулийска, Искрецка, Малък Искър. На 3 и 4 август речните нива ще се понижават, но ще има повишение на водните нива в средното и долното течение на основната река и в периода 2-4 август и водните количества при с. Ореховица ще бъдат около прага за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 3, 4 и 5 август, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, като в долното течение на основната река са възможни повишения, в резултат на оттичане. Водните количества в басейна ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 3, 4, 5 и 6 август водното количество ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще се понижават и ще бъдат под прага за внимание. В резултат на интензивни валежи и повишена почвена влажност днес са възможни поройни наводнения  във водосбора на р. Малък Искър над  Етрополе (приток на р. Искър).

Подробна информация за страната можете да тамерите тук.