Служители от Басейнова дирекция „Дунавски район“ почистиха около река Чернялка

08.05.2023г.

Служители от Басейнова дирекция „Дунавски район“ почистиха района около река Чернялка между селата Горталово и Къртожабене. Акцията е част от инициативата на МОСВ „Да сложим точка на замърсяването”.

Районът около каньона на река Чернялка е защитена територия и е част от европейската мрежа НАТУРА 2000. БДДР призовава многобройните посетители на района да изхвърлят отпадъци само на определените места и да не замърсяват реката и района около нея.