Световен ден на околната среда - 5 юни

05.06.2016г.

Всяка година на 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда .Той е основният механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване на действия за опазване на околната среда в световен мащаб.  Отбелязването на деня  се е превърнало в значима световна  платформа  за въвличане на обществото в над 100 държави към  проблемите за опазване на околната среда. Това е и възможност човечеството да обедини усилия в грижaта си за околната среда.

Тази година, темата на Световния ден на околната среда  „За живота на дивите животни!“ е и за нулев толеранс за нелегалната търговия с диви животни. Това мото е призив  за  предприемане на действия за всички видове под заплаха и за опазването им за бъдещите поколения.Това могат да са местни животни и растения или такива на национално и световно ниво, които са в риск от изчезване. Всеки от нас с действията си би могъл да допринесе за опазването на дивата природа. Тя е необходима за всички, нека я съхраним и запазим за бъдещите поколения, за да не научават за нея от четива и илюстрации.

Подробна информация можете да намерите тук