Световният ден на влажните зони отбелязваме на 2 февруари

01.02.2017г.

Басейновата дирекция „Дунавски район“, Регионалната инспекция по околната среда и водите и Регионалният исторически музей в Плевен организират образователна лекция по повод Световния ден на влажните зони. Инициативата ще се проведе от 10 часа на 2 февруари в Регионалния исторически музей и в нея ще участват деца от ЦДГ „Щурче”.

Водещата тема на Световния ден на влажните зони през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване на риска от природни бедствия“ (Wetlands for Disaster Risk Reduction), определена от Постоянния комитет на конвенцията. Изборът подчертава ролята на влажните зони за намаляване на неблагоприятните последствия от наводнения, засушаване, циклони и значението на влажните зони при защита от такива природни бедствия. Влажните зони задържат водните количества при паднали обилни валежи и намаляват риска от наводнения. При периоди на засушаване те служат като естествени резервоари на водата, с което забавят засушаването и компенсират недостига на вода.

Честотата на природните бедствия се увеличава и по-голямата част от тях са свързани с водите. Поради климатичните промени се очаква дори засилване на тази негативна тенденция в бъдеще. В същото време голяма част от обществото не е достатъчно запозната с ролята на влажните зони и това доколко те ни предпазват. Често на влажните зони се гледа като на запустели терени, които трябва да бъдат усвоявани за други цели. По преценка на учените най-малко 64% от влажните зони в световен мащаб са изчезнали от 1990 г. досега.

Основните послания на Световният ден на влажните зони са:  

·   Влажните зони са естествена защита срещу бедствията и ни помагат да се справим с екстремните природни явления 

· Правилно управляваните влажни зони осигуряват на местните общности защита и възможност за бързо възстановяване при природни бедствия 

·  Необходимо са действия за подпомагане опазването и насърчаване устойчивото ползване на влажните зони

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. На тази дата през 1971 г. в иранския град Рамсар, разположен на брега на Каспийско море, е приета международната Конвенция за влажните зони, известна и като Рамсарска конвенция.

Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на МОСВ