Тенденция към понижаване или задържане на речните нива в цялата страна

22.12.2014г.

На база метеорологичната прогноза през следващите 1-2 денонощия, ще се запази тенденцията към понижаване или задържане на речните нива в цялата страна. В резултат на прогнозираните незначителни количества валежи от дъжд са възможни несъществени и краткотрайни повишения във водосборите на реките Осъм и Янтра – долни течения.  Река Тунджа при Елхово е в зоната на оранжев код  – „Риск за  тревога“.