Тенденцията към незначителни изменения на речните нива се запазва

16.09.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес и утре валежи не се очакват. В неделя на места ще превали, предимно слабо, до 2-3 л/кв.м.

През последното денонощие водните нива в реките от по-голямата част на страна са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево (Западнобеломорски басейн). По-съществените колебания, отчетени на отделни хидрометрични пунктове в Дунавския и Източнобеломорския басейн, са вследствие работата на хидротехнически съоръжения.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 12 см до + 14 см

Черноморски басейн: повишения до + 6 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 13 см до + 14 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 11 см до + 9 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни водните нива в реките от басейна ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 16, 17 и 18 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 16, 17 и 18 септември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишната стойност и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 16, 17, 18 и 19 септември водните количества ще бъдат около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 19-21.09 са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива, главно в долната част на водосбора, след сливането на Бели и Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.