Тенденцията към понижение или задържане на речните нива се запазва

15.07.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес няма да вали. В четвъртък и петък – също. През изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са останали без промяна. Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки са около праговете за средни води. Реките във водосборите на Огоста и Искър (Дунавския басейн), реките в горната част на водосбора на Камчия и по-голяма част от южните черноморските реки (Черноморския басейн), Арда – в горното и средното й течение (Източнобеломорски басейн), на Струма (Западнобеломорския басейн), са с водни количества около праговете за ниски води. Водните количества на реките във водосбора на р. Провадийска, р. Камчия – в средното и долното й течение (Черноморския басейн), р. Марица – в средното й течение (Източнобеломорски басейн), са около праговете за високи води. Регистрираните в 8 ч. нива на наблюдаваните реки са се изменяли, както следва:
Дунавски басейн: незначителни промени на водните нива от - 5 см до + 3 см
Черноморски басейн: незначителни колебания на водните нива от - 5 см до + 2 см
Източнобеломорски басейн: незначителни промени на водните нива от -17 см до + 7 см. Повишения с до + 7 см са отчетени в основното течение на р. Марица.
Западнобеломорски басейн: водините нива са се понижавали с до - 8 см.
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, нивата на наблюдаваните реки днес и в следващите два дни ще се понижават или ще останат без промяна.
Дунавски басейн – водните нива ще се понижават или ще останат без промяна. Според моделираните водни количества за р. Искър на 15, 16 и 17 юли ще са под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Янтра прогнозираните водни количества за 15, 16 и 17 юли ще бъдат около средно многогодишната стойност, но под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом водното количество в долното течение на реката на 15, 16 и 17 юли ще бъдe около средно многогодишната стойност. На 14 и 15 юли са възможни незначителни повишения. След 15 юли водното ниво ще се понижава плавно и ще са под прага внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.