Тенденцията към понижение на речните нива остава и днес

20.03.2016г.

Днес ще превали с количества около  5-6 л/кв.м. С понижението на температурите, в североизточните райони дъждът ще премине в сняг, но валежите бързо ще спират. В понеделник, късно през деня и привечер ще превали на места в Западна България. Количествата ще са около  1-3 л/кв.м. Във вторник слаби валежи ще има в северозападната половина от страната.

През денонощието (от 8:00 часа на 18.03 до 8:00 часа на 19.03) нивата на наблюдаваните реки в страната са се понижили или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения са регистрирани на отделни пунктове. Водните количества на реките в почти цялата страна са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на реките: Черни Вит при с. Вит, Голяма река при Стражица (Дунавски басейн), Врана при с. Кочово, Айтоска при с. Камено, Факийска при с. Зидарово, Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: от -18 см до +14 см;

Черноморски басейн: повишения на нивата до +3 см;

Източнобеломорски басейн: от -19 см до +7 см;

Западнобеломорски басейн: от -21 см до +8 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и утре са възможни краткотрайни, незначителни повишения във водосборите на реките  Янтра и  Русенски Лом. На 22.03 речните нива ще започнат да се понижават.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира количества на 20 и 21.03 над и около средната многогодишна стойност,  под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 20, 21 и 22.03 нива около и над средномногогодишната стойност. Те ще се понижават или ще останат без съществена промяна. Краткотрайни незначителни повишения са възможни на 20 и 21.03 . Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира  водно количество в долното течение на реката на 20, 21, 22 и 23.03 над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни нивата в басейна ще се понижават. Краткотрайни, незначителни повишения във водосбора са възможни в периода 20-22.03 главно във водосбора на Бели лом. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.