Тенденцията към понижение на речните нива продължава

12.07.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по Метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес и утре няма да вали. В четвъртък в по-голямата част от страната ще се задържи без валежи. След пладне и вечерта на места в Западна България ще превали и прегърми. Очаквани количества между 1 и 5 л/кв.м, на отделни райони до 10 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч. на 10 до 8 ч. на 11 юли речните нива в страната са се понижавали или са останали без изменение. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на реките Марица при с. Радуил, Тополница при с. Поибрене и Сазлийка при гр. Гълъбово. (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 10 см до + 7 см

Черноморски басейн: понижения с до - 3 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 26 см до + 9 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 8 см до + 8 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни, водните нива на реките в басейна, ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 12, 13 и 14.07 ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 12, 13 и 14.07, че водните нива ще бъдат около и под средно многогодишната стойност. Речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 12, 13, 14 и 15.07 ще бъдат около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни речните нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.