Тенденцията към понижение на речните нива се запазва

18.09.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН ( НИМХ- БАН) днес ще е без валежи. В събота също няма да вали. В  крайните западни райони в неделя на места ще превали. Количествата ще са от 1-5 л/кв.м.
През изминалото денонощие (от 8 ч. на 16.09. до 8 ч. на 17.09.) речните нива на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществена промяна. Водните количества  са  били около праговете за средни и ниски води, а във водосборите на реките Провадийска (долното течение)  и Марица (средното и долното течение), около и над прага за високи води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +6 см;
Черноморски басейн: Водните нива са се изменяли от -2 см до +4 см;
Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +14 см;
Западнобеломорски басейн: Водните нива са се понижили с до -2 см и практически са останали без изменение.
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:
Дунавски басейн – днес и през следващите 1-2 дни нивата на реките в по-голяма част от басейна ще се понижават или задържат. Mоделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Mоделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водното количество в долното течение на реката ще бъде под средно многогодишната стойност, а нивата ще продължат да се понижават.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.