Тенденцията към понижение на речните нива се запазва

30.03.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ - БАН) днес и през следващите два дни няма да вали.

През денонощието от 8 ч. на 28 до 8 ч. на 29 март речните нива в почти цялата страна са се понижавали. Повишения са отчетени в средното течение на р. Искър (Дунавски басейн). Водните количества на реките в по-голямата част от страна са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на реките: Черни Вит при с. Вит (Дунавски басейн), Айтоска при с. Камено, Факийска при с. Зидарово, Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн) и горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: регистрирани са колебания на нивата от - 16 см до + 24 см

Черноморски басейн: регистрирани са понижения на нивата от - 10 см

Източнобеломорски басейн: регистрираните колебания са от - 41 см до + 21 см

Западнобеломорски басейн: регистрираните изменения са от - 20 см до + 12 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите два дни се очаква речните нива във водосбора на басейна да се понижават или да останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че, водните количества на 30, 31 март и на 1 април ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 30, 31 март и на 1 април, че водните нива ще бъдат около средно многогодишната стойност и ще продължат да се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 30, 31 март и 1 април ще бъде над средно многогодишната стойност. През следващите 3 дни нивата ще продължат да се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.