Тенденцията към понижение на речните нива се запазва днес и утре

16.02.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ- БАН) днес няма да вали. В сряда - почти без валежи. В четвъртък на места главно в Западна и Северна Българи ще превали дъжд, количества на валежите - под 5 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч. на 14 до 8 ч. на 15 февруари нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Повишения на нивата са отчетени на реките Искър при с. Бели Искър, Черни Лом и Русенски Лом (Дунавски басейн), долните течения на Тунджа и Марица (Източнобеломорски басейн) и долното течение на Струма (Западнобеломорски басейн). Водните количества на реките в по-голямата част от с траната са около праговете за високи води. Около прага за средни води са р. Черни Вит, някои черноморски реки и средното течение на р. Марица. Около прага за ниски води е горното течение на р. Марица.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -22 см до +39 см;

Черноморски басейн: Регистрираните колебания са от -64 см до +1 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрираните изменения са от -21 см до +13 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива от -62 см до +14 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Тенденцията към понижение ще се запази и през следващите 1-2 дни. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 16, 17 и 18 февруари ще се понижават и ще бъдат около и над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 16, 17 и 18 февруари ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. Нивата в целия водосбор ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водното количество в долното течение на реката на 16, 17, 18 и 19 февруари ще бъде над средномногогодишната стойност. Нивата плавно се понижават в целия водосбор. Тази тенденция ще се запази и през следващите 2-3 дни. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.