Тенденцията към понижение на речните нива ще се запази и днес

10.02.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през по-голямата част от деня днес ще бъде почти без валежи. Привечер над западните райони ще завали дъжд в количества от 2-5 л/кв.м. През нощта срещу четвъртък валежите ще обхванат цялата страна. Количествата ще са от 5 до 15 л/кв.м. В четвъртък още сутринта валежите бързо ще спрат и през деня ще е почти без валежи. Незначителни количества ще има на отделни места, главно в Южна България, само в южната част на Родопите повече – 2-10 л/в.м. През нощта срещу петък ще е без валежи, на разсъмване от югозапад ще започнат нови превалявания. В петък ще превалява главно в западните райони и в Южна България в количества от 1-10 л/кв.м, в Рила, Пирин и Западните Родопи – до 15 л/кв.м.

От 8 ч. на 8 до 8 ч. на 9 февруари нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Незначителни повишения на нивата са отчетени в средното течение на р. Искър, в горното течение на р. Черни Вит и р. Осъм, в горното и средното течение на р. Янтра (Дунавски басейн) и средното течение на р. Марица и горното течение на р. Арда (Източнобеломорски басейн). Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води. Около прага за средни води са отделни южночерноморски реки, р. Арда и р. Места. Около прага за ниски води е горното течение на р. Марица.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 12 см до + 20 см

Черноморски басейн: колебания от - 20 см до + 1 см

Източнобеломорски басейн: изменения от - 18 см до + 11 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 8 см до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес водните нива в целия водосбор ще се понижават. От вечерните часове на 10 и на 11 февруари, в резултат на прогнозирани валежи, се очакват краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките в басейна. След обяд на 12 февруари се очакват повишения на нивата на реките западно от р. Огоста. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 10, 11 и 12 февруари ще бъдат около и под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за днес и утре, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. Краткотрайни и незначителни повишения на нивата ще има на 11.02. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката водното количество на 10, 11, 12 и 13 февруари ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес водните нива в целия водосбор ще се понижават. От вечерните часове днес, вследствие на прогнозираните валежи, ще започне повишение на водните нива, отначало в горните части на водосбора, а на 11 и 12 февруари и в долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.