Тенденцията на понижение на водните нива на наблюдаваните реки в страната продължава

28.08.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМ-БАН) днес и през следващите два дни валежи няма да има.
От 8 ч. на 26 август до 8 ч. на 27 август речните нива на наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните им количества, в по-голямата част от страната, са около праговете за средни и ниски води. В долното течение на реките Провадийска, Ропотамо (Черноморски басейн), средното течение на реките Марица, (Източнобеломорски басейн) и Пиринска Бистрица (Западнобеломорски басейн) водните количества са около праговете за високи води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са :
В Дунавския басейнводните нива са се понижавали. Регистрирани са изменения от -7 см до +5 см;
В Черноморския басейн водните нива са без съществени изменение. Регистрирани са изменения от -6 см до +2 см;
В Източнобеломорския басейн водните нива са се изменяли от -14 см до +15 см. Регистрирано е временно покачване на водното ниво на р. Марица при гр. Пловдив с +15 см.
В Западнобеломорския басейн са регистрирани изменения на водните нива от -6 см до +12 см.
Според метеорологичната прогноза и обработената хидрологична информация от НИМХ – БАН, моделираните водни количества, отразяват тенденцията на понижение на водните нива на наблюдаваните реки в страната:
В Дунавския басейн водните нива на реките ще се понижават. Според моделираните водни количества, прогнозираните речни нива за 28, 29 и 30 август са:
· за р. Искър - под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
·за р. Янтра - около и под средномногогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание.
·за р. Русенски Лом - под средномногогодишната стойност. Водните нива ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.