Тенденцията ще бъде към повишение на речните нива

24.04.2016г.

По данни и прогнози на националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ - БАН) днес валежи ще има в почти цялата страна. По-интензивни, на места с гръмотевици, ще са около и след обяд. Количествата ще са от 10-20, локално до 25-35 л/кв.м. В понеделник валежите ще продължат в по-голямата част от страната в количества от 5-15, на места до около 20-25 л/кв.м. Във вторник от запад на изток валежите ще отслабват и ще спират. Количества в Западна и Централна България ще са от 1-3 л/кв.м, в Източна - 5-15 л/кв.м, локално - до около 20 л/кв.м. 

През денонощието от 8 ч. на 22 до 8 ч. на 23 април водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижaвали или са останали без съществени изменения. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи и средни води. Около и под прага за ниски води са водните количества на р. Искър при Нови Искър, р. Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн), Южночерноморските реки (Черноморски басейн), горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн). 

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: 

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от - 8 см до + 8 см 

Черноморски басейн: Регистрираните колебания са от - 2 см до + 2 см 

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от - 33 см до + 35 см 

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от - 5 см до + 5 см 

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн, в периода 24-26 април, вследствие на прогнозирани валежия са възможни повишения на нивата на наблюдаваните реки в целия басейн. По-значителни повишения са възможни във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 24 и 25 април ще бъдат около средно многогодишните стойности, но под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 24, 25 и 26 април, че водните количества ще бъд ще бъдат около средно многогодишните стойности и  под прага за внимание. През периода се очакват повишения на водните нива в целия водосбор. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 24, 25, 26 и 27 април ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В периода 25-27 април са възможни повишения във водосбора, вследствие на прогнозирани валежи. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. 

Подробна информация за страната можете да намерите тук.