Тенденцията за понижаване на речните нива продължава

02.09.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес и през следващите два дни валежи няма да има. За 2 септември е обявен жълт код за високи температури в 21 области - Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, В. Търново, Габрово, Русе, Разград, Силистра, Шумен, Търговище, Пловдив, Пазарджик, Ст. Загора, Хасково, Ямбол, Кърджали, Сливен, Благоевград и Кюстендил.
От 8 ч. на 31 август до 8 ч. на 1 септември речните нива на наблюдаваните реки в страната са се понижавали. На отделни измервателни пунктове са отчетени незначителни повишения. Водните количества на наблюдаваните реките в по-голямата част от страната са около праговете за средни и ниски води. Нивата на реките в долното течение на р. Провадийска (Черноморски басейн), в средното течение на р. Марица, (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води. Регистрираните изменения в нивата на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: Регистрирани са изменения на водните нива от -5 см до +15см;
Черноморски басейн: Регистрирани са понижения на водните нива с ±2 см;
Източнобеломорски басейн: Водните нива са се изменяли от -12 см до +20 см.
Западнобеломорски басейн: Регистрирани са изменения на водните нива от -6 см до +4см..
Метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН потвърждават тенденцията за понижение на нивата на наблюдаваните реки в Дунавския басейн.
Прогнозираните водни количества на 2, 3 и 4 септември са:
- за р. Искър - ще са под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
- за р. Янтра - ще бъдат под средномногогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание.
- за р. Русенски Лом - ще бъде под средномногогодишната стойност. Водните нива ще продължават плавно да се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.