Тенденцията за понижение на речните нива се запазва

15.11.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) днес ще е без валежи. В сряда и четвъртък също без валежи.
През денонощието от 8 ч на 13 до 8 ч на 14 ноември водните нива на по–голямата част от реките са се понижавали. Незначителни повишения на нивата, в резултат на оттичане са отчетени в долните течения на реките Русенски Лом (Дунавски басейн) и Струма (Западнобеломорски басейн). По-значително повишение на водното ниво (+73 см) е отчетено на р. Въча при гр. Девин м. Забрал (Източнобеломорски басейн), което е вследствие работата на хидротехническо съоръжение.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на: р. Провадийска при гр. Провадия (Черноморски басейн); р. Марица при гр. Свиленград ,където се извършват строителни дейности, довеждащи до подприщване на реката в този участък , р. Върбица при сп. Джебел (Източнобеломорски басейн) и р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +20 см;
Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -2 см до +5 см;
Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -33 см до +8 см;
Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +14 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 1-2 дни водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения.
Моделът за водосбора на р. Искър а прогнозира: Водните количества на 15, 16 и 17ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 1-2 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества на 15, 16 и 17ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. От днес нивата във водосбора на Янтра ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 15, 16, 17 и 18 ноември ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.