Тенденцията за повишаване на речните нива в страната ще се запази през следващите няколко дни

27.03.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАХ) утре и през следващото денонощие валежите ще продължат. Очакваните количества  ще са между 5 и 15 л/кв.м, в отделни райони  и до 20 л/кв.м.
В неделя все още ще превалява слаб дъжд, привечер ще спира. Очакваните количества - 3-10 л/кв.м. В понеделник ще е без валежи. През нощта срещу вторник на отделни места ще превали слаб дъжд с 1-5 л/кв.м.
Водните количества в реките в цялата страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
През последното денонощие несъществени повишения на речните нива са регистрирани в западната част на страната.
Дунавски басейн:
Oтчетени са незначителни повишения в поречията: Огоста с до +6 см; Искър с до +28 см; Вит с до +16 см; Осъм с до +14 см; Янтра с до +16 см. Нивата във водосборите на реките Черни Вит, Вит, Янтра и Русенски Лом слабо са се понижили. 
Черноморски басейн:
С +28 см се е повишило нивото на река Луда Камчия при с. Бероново. Нивата на останалите наблюдавани реки в басейна са се понижили с до -8 см или са останали непроменени. 
Източнобеломорски басейн:
Нивото на река Тунджа при наблюдателните пунктове гр. Павел баня и гр. Елхово е останало непроменено.
В басейна на река Марица са регистрирани повишения с до +44 см.
В поречие Арда повишения са отчетени при гр. Рудозем с +32 см, при с. Вехтино +69 см и на притока р. Върбица с +24 см.
Западнобеломорски басейн: Регистрирани са повишения на речните нива във водосборите и на двете наблюдавани реки Места и Струма, съответно с до +30 см и с до +20 см.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, тенденцията за повишаване на речните нива в страната ще се запази през следващите няколко дни. Оттокът, формиран от прогнозирани валежи, интензивно снеготопене и висока почвена влага, се очаква да бъде значителен и ще доведе до съществени повишения на речните нива в цялата страна.
За Дунавски басейн – очакват се повишения от прогнозни валежи от дъжд и снеготопене в горните и средни течения на реките: Арчар, Лом, Огоста, Искър, Янтра.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.