Тома Терзиев е временно изпълняващият длъжността директор

16.08.2013г.

Тома Терзиев е временно изпълняващият длъжността директор на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен до провеждането на конкурс. Г-н Терзиев е икономист по образование, ръководил е машиностроителни предприятия, работил е в системата на Министерство на земеделието.

 

Галерия