Третата международна експедиция за изследване на река Дунав събира нови данни за състоянието на реката

18.09.2013г.

На пресконференция в Русе бе официално представена Третата международна експедиция за излседване на река Дунав (JDS3). В публичното събитие взеха участие представители на Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД), на екипа на JDS3, експерти от Министерство на околната среда и водите, и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР). Присъстваха и представители на различни институции, имащи отношение към опазването на река Дунав. Като символичен домакин, Областният управител на Област Русе Венцислав Калчев приветства екипа на експедицията. В изявлението си директорът на БДУВДР Тома Терзиев акцентира върху важната роля, която предходните две проучвания имат при изработването на действащия План за управление на речните басейни по отношение на оценката състоянието на българския участък от река Дунав. В кратко експозе Виолета Роячка – държавен експерт в Министерството на околната среда и водите, запозна аудиторията с участието на България в Международната комисия за опазване на река Дунав. Техническият експерт по участие на обществеността към постоянния секретариат на МКОРД – Бенедикт Мандл, очерта важните насоки в експедицията – цялостното изследване на реката, еднаквият подход, който се използва и не на последно място, участието на обществеността в мисията на JDS3. Той посочи, че една от целите на изследването е да повиши информираността на широката общественост за опазването на водите, което се постига чрез активни комуникации, връзки с медиите и обществени мероприятия по време на експедицията. 

Част от публичното събитие за представяне на JDS3 беше посещение на корабите, където бе дадена възможност за запознаване отблизо с работата на екипа. Ръководителят на излседователската група Бела Шчани сподели, че са събрани обемно количество данни за различни компоненти, които никога преди не са били изследвани и не е имало лабораторен анализ върху тях. Досега не е правено изследване на силно токсичните вещества, наречени микрозамърсители.  Шчани обобщи, че долната част на Дунав, където е и България, е много богата на живот и се характеризира с много голямо биологично разнообразие.

Целта на третото поред мащабно проучване, което започна на 13 август в Германия, е събиране на актуални данни за цялото поречие на Дунав. В изследователския екип са включени химици, хидробиолози и микробиолози от Словакия, Румъния, Австрия, Сърбия, България, Унгария и Хърватия. Мониторингът на българския участък от реката започна на 13 септември и ще продължи до 20 септември, като се предвижда да бъдат взети проби от 15 участъка.

Два основни кораба участват в експедицията - Сръбският кораб „Argus”, главният кораб-лаборатория, и румънският „Istros” - крайбрежен и речен изследователски кораб. В допълнение, двa австрийски корабaWien” и „Meßschiff IV”, са използвани за вземане на проби от плитки води.

Организатор на JDS3 е Международната комисия за опазване на река Дунав. Изпълнителна агенция по околна среда и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен координират изпълнението на дейностите, свързани с проучването на българския участък от реката.

Очаква се цялостният доклад от направените проучвания да бъде готов през есента на 2014 г. 

Повече информация за JDS3 може да намерите тук.

 

Галерия