Тунджа при Елхово се очаква да се повиши с около 75 см. за следващите 24 часа, останалите реки - плавно понижение

19.01.2016г.

По данни и прогнози на Националния  институт по метрология и хидрология (НИМХ- БАН) днес ще е без валежи. В сряда и четвъртък също няма да вали.

През изминалото денонощие (от 8ч. на 17 януари до 8ч. на 18 януари ) нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от страната са се понижавали. Повишения вследствие оттичане се наблюдават в долното течение на р. Русенски Лом, средното и долно течение на р. Марица, долното течение на р. Тунджа и река Струмешница при с. Струмешница. Регистрираните водни количества на реките в по-голяма част от страната са около праговете за високи води. Около праговете за ниски води са водните количества в горното течение на реките Осъм, Вит и Марица.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -20 см до +30 см.

Черноморски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -52 см до +10 см.

Източнобеломорски басейн: Регистрираните изменения са от +88 до -566, като по-значителни повишения са регистрирани на р. Тунджа при Елхово - 88 см, р. Марица при Първомай - 45 см, р. Сазлийка при Гълъбово - 43 см, р. Марица при Харманли - 79 см , р. Марица при Свиленград - 80 см.

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива от +30 см до -86 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни водните нива в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществена промяна.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 19, 20 и 21 януари ще бъдат над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 19 и 20 януари ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. На 19 и 20 януари се очаква покачване в долните течения на водосбора в резултат на оттичане. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на реката на 19, 20 и 21 януари ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес нивата все още ще се повишават незначително в долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.