Утре и в понеделник са възможни съществени повишения на речните нива в цялата страна

04.04.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН днес ще е без валежи. Утре от запад ще завали дъжд. В Западна България, където валежите ще започнат най-рано, количества за деня ще са 10-12 л/кв.м, в Централна България - 1-3 л/кв.м, в Източна ще е все още без валежи. В понеделник валежи ще има в цялата страна. Количества от 20-40 л/кв.м, в крайните южни райони до около 50 л/кв.м.
През миналото денонощие се е запазила тенденцията към понижение или задържане на речните нива в цялата страна.
Водните количества на наблюдаваните реки в страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес се очаква понижението и задържането на речните нива да продължи. Утре и в понеделник, в резултат на прогнозираните количества валежи от дъжд и снеготопенето, са възможни съществени повишения на речните нива в цялата страна.
Дунавски басейн: в събота понижението на нивата ще продължи. Очаква се повишенията на речните нива на наблюдаваните реки в басейна да започнат в неделя и да бъдат по-съществени в понеделник;
• река Искър – от утре в резултат на очакваните валежи водните нива ще се повишат, като по-значително във водосбора над яз. Панчарево и във водосборите на р. Владайска и река Малък Искър;
• река Русенски Лом - на 6 април се очакват значителни повишения. Възможно е достигане на прага за внимание.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.