Утре се очакват известни повишения на речните нива в Югозападна и Централна България

05.12.2014г.

 

По данни и прогнози на НИМХ утре ще вали в цялата страна. По-значителни ще са валежите в Централна България, очакваното количество валежи за Източна и Западна България ще е между 3-10 л/кв.м, в югозападните райони до 15 л/кв.м, в Централна България - 10-25 л/кв.м.
На база прогнозираните валежи, утре се очакват известни повишения на речните нива в Югозападна и Централна България. За Дунавски басейн се очаква повишение на река Янтра – долно течение и Русенски Лом – долно течение.
Оперативното звено към МОСВ и това в БДУВДР – Плевен е активирано.
Подробна информация за състоянието на водните обекти на територията на цялата страна, можете да намерите в сайта на МОСВ.