Утре се очакват повишения на речните нива, на места краткотрайни и незначителни

05.10.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология днес преди обяд над Западна, а след обяд и над Централна България ще има превалявания от дъжд. Очакваните количества са около 5 л/кв.м, на отделни места, главно в планинските райони – 10-20 л/кв.м. Във вторник сутринта на отделни места в Източна България все още ще има превалявания, в количества 3-5 л/кв.м. В сряда от запад ще започнат валежи, които ще обхванат по-голямата част от страна. Количествата в Западна и Централна България ще са 10-25 л/кв.м, в Източна България – 5 л/кв.м.

През изминалото денонощие (от 8 ч на 3 до 8 ч. на 4 октомври) нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на наблюдаваните реки в почти цялата страна са около праговете за ниски и средни води, в долните течения на реките Провадийска и Камчия (Черноморски басейн) и в средното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн), водните количества са около праговете за високи води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните от НИМХ реки са:
Дунавски басейн: понижения с до - 16 см
Черноморски басейн: повишение на р. Факийска при с. Зидарово с + 18 см. Нивата на останалите наблюдавани реки са останали непроменени.
Източнобеломорски басейн: понижения на речните нива с до - 20 см
Западнобеломорски басейн: понижения на водните нива в поречие Места с до - 4 см и във водосбора на р. Струма с до - 2 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в
Дунавския басейн днес и утре, в резултат на прогнозирани валежи, се очакват краткотрайни, незначителни повишения на реките Огоста – в горното й течение, р. Искър – в горното и средното й течение, р. Вит – в горното й течение, р. Осъм – в горното й течение, р. Янтра – в горното й течение. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 5 и 6 октомври ще са около и под средната многогодишна стойност, но водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водни количества за 5, 6 и 7 октомври ще бъдат около и под средно многогодишната стойност и под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.