В БДУВДР – Плевен няма постъпили сигнали за замърсяване на река Дунав с нефтопродукти

21.11.2012г.

 

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен /БДУВДР/ продължава да следи мерките и действията за ограничаване на евентуален разлив на нефтени продукти от потъналия кораб в река Дунав край град Русе.
Изпълнителна агенция „Морска администрация” упражнява контрол и организира опазването на река Дунав от замърсяване от кораби. Бюрото в Русе към БДУВДР – Плевен се информира непрекъснато за действията на „Морска администрация” – Русе.
Към 13 часа на 21 ноември в БДУВДР – Плевен няма постъпили сигнали за замърсяване на река Дунав с нефтопродукти.
Басейнова дирекция - Плевен ще следи по-нататъшните действия във връзка с инцидента, с цел да не се допуска замърсяване на река Дунав.