В Западна и Централна България са възможни на места съществени повишения на речните нива

30.06.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес отново ще има превалявания, главно в Западна и Централна България те ще са по-интензивни и придружени с гръмотевици в следобедните часове. Преобладаващите количества на валежа ще са 5-15 л/кв.м, на отделни места в Централна България и планините – между 20 и 30 л/кв.м. В източните райони превалявания са малко вероятни. В сряда на места, главно в Западна България, ще има валежи. Очаквани количества – между 10 и 15 л/кв.м., на отделни места до 20-25 л/кв.м. В четвъртък, главно в Североизточна България, ще има валежи, количества – между 5 и 10 л/кв.м., в отделни райони там и повече – до около 20 л/кв.м.
През изминалото денонощие (8 ч. на 29 до 8 ч. на 30 юни) речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или задържали. Повишения са регистрирани при отделни измервателни пунктове. Водните количества на по-голямата част от наблюдавани реки са около и над праговете за средни води. Регистрираните в 8 ч нива на наблюдаваните реки са се изменяли, както следва:
В Дунавския басейн речните нива са се изменяли от - 5 см до + 188 см. Значителни повишения са регистрирани в поречието на река Осъм с + 90 см и с + 188см при градовете Троян и Ловеч
Черноморски басейн: речните нива са се изменяли в границите от - 2 см до + 4 см
Източнобеломорски басейн: отчетени са изменения в границите от - 10 см до + 4 см
Западнобеломорски басейн: регистрирани са изменения на речните нива от ±2 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, нивата на наблюдаваните реки днес ще се понижават или ще се задържат. Възможни са повишения на реките в Западна и Централна България, на места съществени.
Дунавски басейн – в резултат на прогнозирани валежи днес са възможни краткотрайни повишения във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра. Според моделираните водни количества за р. Искър на 30 юни, 1 и 2 юли речното ниво ще е около средната многогодишна стойност, но под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Янтра прогнозираните водни количества от днес до четвъртък ще бъдат над средно многогодишната стойност. Възможни са краткотрайни повишения във водосбора на реката. Водните количества ще са под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом, в долното течение на реката днес, утре и в четвъртък речното ниво ще бъдe около и над средно многогодишната стойност. Възможни са незначителни повишения във водосбора.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.