В петък и в събота се очакват съществени повишения на речните нива в почти цялата страна

25.03.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ- БАН) утре до обяд ще е почти без валежи. В следобедните часове се очакват валежи от дъжд, главно в южните райони на страната, които през нощта срещу петък ще обхванат цялата страна. Количества до полунощ ще са между 1 и 6 л/кв.м.
В петък валежи от дъжд ще има в цялата страна, в Южна България на места ще са временно интензивни и по-значителни. Сумарни количества в по-голямата част от страната между 10 и 20 л/кв.м, в Южна България на места до 30-40 л/кв.м. В планините ще духа умерен и силен южен вятър, а температурите ще са положителни до около 2000 м, в по-ниските части ще има условия за интензивно снеготопене. В събота валежите ще продължат с количества 10-15 л/кв.м, в Североизточна България до около 30 л/кв.м.
Водните количества в реките в по-голяма част от страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
През последното денонощие несъществени повишения на речните нива са регистрирани в цялата страна.
Дунавски басейн:
Oтчетени са незначителни повишения в поречията: Искър с до +14 см; Вит с до +12 см; Осъм с до +10 см. Нивата във водосборите на реките Янтра и Русенски Лом са се понижили съответно с до -6 см и с до -4 см.
Черноморски басейн:
Нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили с до -22 см. Повишение от +10 см е отчетено на река Провадийска при гара Синдел.
Източнобеломорски басейн:
Нивото на река Тунджа при наблюдателните пунктове Павел баня и Елхово се е понижило с до -3 см;
В басейна на река Марица повишения с до +127 см са отчетени на притоците й  (р. Чепинска при гр. Велинград с +17 см, р. Въча при гр. Девин – м. Забрал с +127 см, р. Чепеларска при с. Бачково с +14 см), и с до +32 см на основната река; (при гр. Първомай с + 32 см, при гр. Харманли с +9 см и при гр. Свиленград с +2 см);
В поречие Арда повишения са отчетени при гр. Рудозем с +19 см и при с. Вехтино с +29 см.
Западнобеломорски басейн: колебания на водните нива в границите -4/+6 см са регистрирани в поречие Места и повишения с до +5 см са отчетени в поречие Струма.
Утре, в резултат на прогнозираните високи температури са възможни по-значителни повишения на водните нива в страната. В петък и в събота оттокът формиран от снеготопенето, породено от положителните температури, прогнозираните валежи и последвалото след тях по-интензивно снеготопене, както и високата почвена влага, се очаква да бъде значителен и ще доведе до съществени повишения на речните нива в почти цялата страна.
Дунавски басейн – очакват се повишения от снеготопене, вследствие на положителните температури, прогнозни валежи от дъжд и снеготопене в горните и средни течения на реките: р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.