В почти цялата страна са регистрирани краткотрайни повишения на речните нива

28.07.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са с водни количества около и над праговете за средни води, а в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейни водните количества са около праговете за ниски води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 32 см до + 55 см

Черноморски басейн: колебания от – 111 см до + 32 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 50 см до + 85 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 12 см до + 11 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн в резултат на валежи, днес речните нива на добруджанските реки ще се повишават, в останалата част от басейна – плавно ще се понижават. През следващите три дни речните нива на наблюдаваните реки от басейна плавно ще се понижават, като вследствие на оттичане до 30 юли все още ще има повишения в долните течения на основните реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 29, 30 и 31 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 29, 30 и 31 юли водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 29, 30 и 31 юли и на 1 август водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От днес нивата в голяма част от водосбора ще започнат да се понижават, като вследствие на оттичане повишения ще има в долните му части. От вечерните часове утре нивата целия водосбор ще започнат да се понижават. Тенденцията към понижение ще се запази и през следващите няколко дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук