В понеделник се очакват валежи до около 50 литра на квадратен метър в крайните южни райони

03.04.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН в утрешния ден не се очакват валежи.
В неделя от запад ще завали дъжд. В Западна България, където валежите ще започнат най-рано, количества за деня - 10-12 л/кв.м, в Централна - 1-3 л/кв.м, в Източна ще е все още без валежи. В понеделник валежи ще има в цялата страна. Количества 20-40 л/кв.м, в крайните южни райони до около 50 л/кв.м.
През последното денонощие се е запазила тенденцията към понижение или задържане на речните нива в цялата страна.
Към настоящия момент водните количества на наблюдаваните реки са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
Дунавски басейн: речните нива в басейна са се понижили с до -36 см;
Черноморски басейн: Нивата на всички наблюдавани реки в басейна са се понижили с до -14 см;
Източнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се понижавали с до -61 см;
Западнобеломорски басейн: понижения с до -8 см са отчетени в поречията Места и Струма.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и през следващото денонощие се очаква понижението и задържането на речните нива да продължи. В неделя и понеделник, в резултат на прогнозираните количества валежи от дъжд и снеготопенето, са възможни съществени повишения на речните нива в цялата страна.
Дунавски басейн: днес и в събота понижението на нивата ще продължи. Очаква се повишенията на речните нива на наблюдаваните реки в басейна да започнат в неделя и да бъдат по-съществени в понеделник.
• река Искър – прогнозните водни количества на 4 и 5 април ще са над средната многогодишна стойност, а водните нива постепенно ще спадат и ще бъдат около и под прага за внимание.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.