В резултат на снеготопене и валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива

10.02.2020г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Искър от -23 см до +13 см; за водосбора на р. Вит от -10 см до +12 см; за водосбора на р. Осъм от -10 см до +10 см; за водосбора на р. Янтра от -9 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

  1.     р. Искър в района на с. Бели Искър – брегови лед;
  2.     р. Бистрица (Мусаленска) в района на лет. Боровец – брегови лед;
  3.     р. Палакария в района на с. Рельово – брегови лед;
  4.     р. Осъм в района на гр. Троян – брегови лед.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -6 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на р. Въча при гр. Девин (от -97 см до +97 см), р. Елховска при гр. Рудозем (от -18 см до +22 см) и на р. Арда при с. Китница (от -14 см до +22 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Марица от -15 см до +12 см; за водосбора на р. Арда от -9 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Марица при гр. Пловдив е над прага за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -5 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (10.02) и през следващите три дни, в резултат на частично снеготопене и валежи (в периода 11 – 13.02) се очакват краткотрайни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (10.02) и през следващите три дни, в резултат на снеготопене и валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13.02.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (10.02) и през следващите три дни, в резултат на снеготопене и валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките, главно в средните и долни части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (10.02) и през следващите три дни, в резултат на снеготопене и валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките, главно в горните и средни части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 11, 12, 13, 14 и 15.02.2020 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (10.02) и през следващите 4-5 дни, в резултат на частично снеготопене и валежи (в периода 11 – 15.02) се очакват краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.