В резултат на валежи се очаква повишение на речните нива

11.03.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -14 см до +8 см; за водосбора на р. Вит с до ±9 см; за водосбора на р. Осъм от -10 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +7 см. Водните количества на реките Бели Вит при гр. Тетевен и Осъм при гр. Троян са около праговете за високи води. При останалите измервателни станции водните количества са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -5 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -18 см до +15 см; за водосбора на р. Арда от -7 см до +5 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения в нивата на реките Въча при гр. Девин (от -76 см до +78 см) и Тунджа при с. Баня (с до + 46 см). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Чепеларска при с. Бачково е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -4 см до +6 см, а за водосбора на р. Струма от -5 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: От вечерните часове днес (11.03), както и на 12.03, в резултат на         валежи се очаква повишение на речните нива в басейна, като по-съществени ще са те във водосборите на р. Вит, р. Осъм, р. Русенки Лом и Добруджанските реки. На 13.03 и 14.03 реките ще се оттичат. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13.03.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (11.03) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 12, 13 и 14.03.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. От вечерните часове днес (11.03) и на 12.03 в резултат на валежи се очаква повишение на речните нива във водосбора. На 13 и 14.03 речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане на 13.03 ще има повишения на речните нива в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание..

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 12, 13, 14, 15 и 16.03.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. В резултат на валежи, от вечерните часове днес (11.03) и на 12.03 се очаква известно повишение на речните нива във водосбоора. През следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще сс понижават, като на 13.03 все още са възможни повишения на речните нива в долното течение на реката. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.